Hvad du skal gøre, når du skal håndtere et dødsbo

03 juli 2024

editorial

At stå over for et dødsbo kan være en kompleks og følelsesmæssigt udfordrende opgave. For pårørende betyder det, at man skal tage sig af afdødes ejendele og administrative forhold, samtidig med at man går igennem en naturlig sorgproces. Denne artikel tager sigte på at guide de pårørende gennem denne svære tid med omhu og give et overblik over de forskellige aspekter vedrørende håndtering af et dødsbo.

Den første tid efter dødsfaldet

Det første skridt i processen er ofte det mest rådgivende, hjerteskærende og den tid, hvor behovet for information kan føles mest akut. Kontakt til begravelsesforretningen og et møde med præsten for at arrangeret en begravelse er ofte blandt det første, man kommer til at beskæftige sig med. Kort tid efter, at en kær har gået bort, er det så også tid til at begynde at forberede det mere tekniske og økonomiske aspekt ved et dødsbo.

Det første trin er at sørge for, at en læge har bekræftet et dødsfald og udarbejdet en dødsattest. Derefter skal der anmeldes dødsfall til relevant myndighed, typisk Skatteforvaltningen, idet der skal træffes vigtige beslutninger omkring arv og evt. gæld. Det er en god ide at indhente juridisk rådgivning tidligt i forløbet, da håndteringen af et dødsbo ofte involverer en række forskellige og delvist komplekse love og regler.

dødsbo

Bouppteckning og arveafgørelse

Når de første praktiske elementer er på plads, følger bouppteckningen. I bouppteckningen laves der en systematisk liste over afdødes ejendele, værdigenstande og eventuel gæld. Listen bruges som grundlag for deling af arv mellem de retmæssige arvinger. I Danmark har I en måned fra dødstidspunktet til at underrette Skifteretten om dødsfaldet, og herefter begynder tidsfristen for aflevering af bouppteckningen, som typisk er seks måneder efter dødsfaldet.

Det er også på dette tidspunkt, beslutninger vedrørende arveafgørelse skal træffes, og en skifteretsattest normalt skal udstedes. Arveafgørelsen omfatter afgørelser om, hvorvidt arven skal fordeles efter testamente eller efter de regler, der gælder ved lov om arv. En notar, advokat eller et skiftefirma kan hjælpe med disse processer og sørge for, at alt går retfærdigt og lovligt til.

Vurdering og salg af ejendele

Når arv og gæld er kortlagt, kommer spørgsmålet om, hvordan man skal håndtere afdødes ejendele. Hvis der er kostbare, affektionsmæssige eller betydelige genstande, skal de pårørende finde ud af, hvad der skal holdes i familien, sælges eller gives væk. Hver genstand i hjemmet skal tages i betragtning, og det kan være en psykologisk vanskelig opgave, da mange af disse genstande er forbundet med minder og følelser.

Professionelle firmaer specialiseret i dødsboer kan bistå med at vurdere værdien af ejendommene og rådgive om, hvorledes et dødsbos indbo og ejendele kan sælges. At få hjælp til salg af ejendele kan være en god måde at mindske de pårørendes byrde på i en allerede svær tid. Eventuel gæld kan i nogle tilfælde afdrages med midlerne fra salget af ejendele.

Emotionel support og hjælp

Sidst men ikke mindst er det essentielt at huske på behovet for emotionel support gennem hele processen. Administrationen af et dødsbo må aldrig stå i vejen for de pårørendes ret til at sørge og finde en vej igennem en utroligt svær periode i deres liv. Venner, familie, og fagfolk som psykologer spiller her en kritisk rolle ved at yde den nødvendige omsorg.

Det er også muligt at søge hjælp og support i selve styringen af dødsboet. Arbejdet kan nemt virke ofvervældende, og ingen forventer at pårørende skal klare det hele selv. Værdien af at delegere til omhyggeligt udvalgte professionelle eller endda andre familiemedlemmer kan ikke understreges nok, og det er vigtigt at huske på, at det er i orden at søge hjælp.

At håndtere et dødsbo handler både om ansvar, omsorg, og ikke mindst om at varetage en afdødes efterladenskaber på en ærefuld og korrekt måde. Vær refunderet i denne tid, pas på hinanden, og husk, at hjælp er at finde til både hjertet og til listerne af opgaver, der følger med et parting.

Flere Nyheder